Om oss

Bladcentralens historie

15. september 1933 ble en avtale inngått mellom AS Allers Familie-Journals Trykkeri, Arbeidermagasinet AS, Bladkompaniet AS, For Alle/Oslo Illustrerte, Frehøis Forlag AS, AS Hjemmet, Illustrert Familieblad og RomanJournalen. Senere kom Ernst G. Mortensens Forlag AS og Alle Kvinners Blad med. Avtalen bestemte at det skulle opprettes et felles distribusjonsfirma: «Bladcentralen, Ukebladenes Fellesombringelse». Avtalen trådte i kraft 3. oktober 1933, Arne Ween ble ansatt som bestyrer, og virksomheten kom raskt i gang i lokaler i Pilestredet 17.

Bladcentralen overtok utsendelsen av blader til 1013 forhandlere, hovedsaklig i Oslo. Hver tirsdag leiet Bladcentralen fem sjåfører med biler og fire ekstramenn. Resten av arbeidet ble utført av åtte fast ansatte, som i gjennomsnitt jobbet 62 timer i uka. Lønningene varierte fra 16 til 20 kroner uken for viseguttene til 6000,- i året for bedriftens bestyrer. Sykler var det mest effektive transportmiddelet, og Bladcentralens «hjulrytterkompani» ble et kjent innslag i bybildet.

I 1938 hadde virksomheten nesten 10-doblet seg, og Bladcentralen leverte nesten 4,6 millioner blader. Idag distribuerer Bladcentralen bøker og blader til rundt 5000 forhandlere i Norge og har en omsetning på 1,1 milliarder ut av butikk.

 

Administrasjon

Erik Thorhallsson               Administrerende direktør
Einar Johan Vatne             Salgs- og Markedssjef
Radi Ait Hfid                       Servicesenter- og driftssjef
Thorbjørn Spaberg            IT- og økonomisjef

Styret og eiere

Styret:
Kjell Frostrud Johnsen              Styrets formann
Karin Synnøve Mundal              Styrets nestformann
Øyvind Bondevik Ødegård        Styremedlem
Arnstein Bjørke                          Styremedlem
Trond Juliussen                         Styremedlem
Kirsti Pettersen                          Styremedlem (ansattes representant)

 

Eiere
Story House Egmont                               20%
Aller Media AS                                         20%
Bonnier International Publishing             20%
Cappelen Damm                                      20%
Vigmostad Bjørke                                    20%

Åpenhetsloven

Bladcentralen omfattes av åpenhetsloven.  Du kan se vår aktsomhetsvurdering her:  Aktsomhetsvurdering Bladcentralen

Evnt spørsmål vedr. Bladcentralen sin håndtering av åpenhetsloven sendes til apenhet@bladcentralen.no