Forlag

Bladcentralen jobber tett opp mot nesten alle forlag i Norge for å distribuere blader og bøker til dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner.

Vi tilbyr effektive tjenester for forlagene, og tar ansvar for alle ledd i kjeden fra forlag, via trykkeri, eksponering i butikk og til distribusjon av blader og bøker til forhandlere.

Blader og bøker distribueres enten som en del av basissortementet som tilpasses lokal etterspørsel, eller gjennom ett av våre bokkonsepter: Månedens Bestselgere, Bokbord, Innbundet.