Forhandler

Som forhandler får du tilbud om et bredt sortiment av blader, bøker, kampanjer og julehefter

Bladcentralen har god kjennskap til den lokale etterspørselen, og hver enkelt butikk vil motta et individuelt tilpasset sortiment. Produktene selges i kommisjon med full returrett og kjøres ut til forhandlerne to ganger per uke.

Bladcentralen forhandler med kjedene om hvordan blader og bøker skal selges ute i butikk, men det er butikkeier som inngår avtaler med Bladcentralen.

Hvem kan bli forhandler?

Alle kan være forhandler såfremt virksomheten er registrert i Brønnøysundregistrene, har fast utsalgssted og den gjennomsnittlige ukeomsetningen er på minimum kr. 500,-. Unntaket fra dette vilkåret er forhandlere som er lokalisert minst 10 km fra en annen av Bladcentralens forhandlere, såkalte sistebutikker.

Ved brudd på forhandlervilkårene kan leveransene til en forhandler bli stoppet.