Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er på vegne av Bladcentralen AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Bladcentralen AS lagrer personopplysninger om sine ansatte som beskrevet i dokumentet «Oversikt over personopplysninger». Dette dokumentet finnes i bedriftens personalhåndbok.

Formål med behandlingen
Bladcentralen AS behandler personopplysningene for å kunne oppfylle sin arbeidsavtale og rettslige forpliktelser som arbeidsgiver.

Grunnlaget for behandlingen
Bladcentralen AS har berettiget interesse for den ansattes personopplysninger hjemlet i arbeidsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er Lov om behandling av personopplysninger §8 samt Personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Innhenting av personopplysninger
Bladcentralen AS lagrer de personopplysningene den ansatte har oppgitt i forbindelse med ansettelsesavtalen og relevante personopplysninger i det løpende arbeidsforholdet, samt opplysninger gitt av offentlige myndigheter.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle Bladcentralen AS sine forpliktelser i arbeidsforholdet utleveres nødvendige opplysninger til offentlige myndigheter.
Det gis i tillegg opplysninger til tredjeparter som beskrevet i dokumentet «Oversikt over personopplysninger». Dette dokumentet finnes i bedriftens personalhåndbok.

Sletting av personopplysninger
Personopplysninger lagres og slettes i henhold til bokføringsloven og arkivloven.

Rettigheter for den registrerte
Bladcentralen AS behandler personopplysninger om de ansatte i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Den ansatte kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud
Bladcentralen AS har et personvernombud, Tone Lundteppen, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet
Personopplysninger sikres som beskrevet i dokumentet «Oversikt over personopplysninger». Dette dokumentet finnes i bedriftens personalhåndbok.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

erik@bladcentralen.no

Erik Thorhallsson

Bladcentralen AS
Dramensveien 167
0277 Oslo