Forlag

Bladcentralen jobber tett opp mot nesten alle forlag i Norge for å distribuere blader og bøker til dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner.

Vi tilbyr effektive tjenester for forlagene, og tar ansvar for alle ledd i kjeden fra forlag, via trykkeri, eksponering i butikk og til distribusjon av blader og bøker til forhandlere.

Blader og bøker distribueres enten som en del av basissortementet som tilpasses lokal etterspørsel, eller gjennom ett av våre bokkonsepter: Månedens Bestselgere, Bokbord, Innbundet.

Ønsker du å distribuere blader eller bøker gjennom Bladcentralen?

Datavarehus

Bladcentralen var tidlig ute med å ta i bruk IT-systemer for håndtering av distribusjon. Gjennom vårt Datavarehus blir styringsinformasjonen umiddelbart tilgjengelig for brukerne. Dette bidrar til en mer effektiv og lønnsom distribusjon av forlagenes produkter fordi det reduserer returen av blader og bøker uten å ramme omsetningen.

Forlagsportalen

Trykkeriportalen

Datavarehus

Våre samarbeidspartnere