Personvernerklæring for Bladcentralen ANS

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er på vegne av Bladcentralen AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Bladcentralen AS lagrer personopplysninger om sine ansatte som beskrevet i dokumentet «Oversikt over personopplysninger». Dette dokumentet finnes i bedriftens personalhåndbok.

Formål med behandlingen
Bladcentralen AS behandler personopplysningene for å kunne oppfylle sin arbeidsavtale og rettslige forpliktelser som arbeidsgiver.

Grunnlaget for behandlingen
Bladcentralen AS har berettiget interesse for den ansattes personopplysninger hjemlet i arbeidsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er Lov om behandling av personopplysninger §8 samt Personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Innhenting av personopplysninger
Bladcentralen AS lagrer de personopplysningene den ansatte har oppgitt i forbindelse med ansettelsesavtalen og relevante personopplysninger i det løpende arbeidsforholdet, samt opplysninger gitt av offentlige myndigheter.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle Bladcentralen AS sine forpliktelser i arbeidsforholdet utleveres nødvendige opplysninger til offentlige myndigheter.
Det gis i tillegg opplysninger til tredjeparter som beskrevet i dokumentet «Oversikt over personopplysninger». Dette dokumentet finnes i bedriftens personalhåndbok.

Sletting av personopplysninger
Personopplysninger lagres og slettes i henhold til bokføringsloven og arkivloven.

Rettigheter for den registrerte
Bladcentralen AS behandler personopplysninger om de ansatte i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Den ansatte kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud
Bladcentralen AS har et personvernombud, Tone Lundteppen, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet
Personopplysninger sikres som beskrevet i dokumentet «Oversikt over personopplysninger». Dette dokumentet finnes i bedriftens personalhåndbok.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

tone.lundteppen@bladcentralen.no

Tone Lundteppem
Bladcentralen AS
Stamveien 1
1481 Hagan