Hvordan jobber Bladcentralen

FRA FORLAG TIL FORHANDLER – OG TILBAKE IGJEN

Bladcentralen har vært Norges største distributør av lesestoff til det norske folk siden 1933, og har derfor lang erfaring med å distribuere både blader og bøker. Gjennom nær kontakt med forlagene og dagligvarekjedene, og ikke minst hver enkelt kjøpmann, er Bladcentralen en effektiv og forutsigbar samarbeidspartner som forsøker å finne løsninger for alle parter i distribusjonskjeden.

Bladcentralens Datavarehus, ulike nettløsninger og portaler for forhandlere, forlag og distributører, og ikke minst et avansert pakke- og retursystem gjør driften lønnsom og effektiv.

RETUR OG GJENVINNING ER MILJØVENNLIG, GIR BEDRE OMSETNING OG TIDSBESPARELSER

Alle produkter fra Bladcentralen blir samlet inn for å gjenvinnes.

Bladcentralens retursystem har i snitt halvert tiden forhandlere bruker på returhåndtering. De behøver ikke å telle og registrere returen i Bladcentralens Forhandlerportal, men legger magasiner og bøker i en eske, klistrer på en ferdiglaget returseddel fra Bladcentralen og registrerer antall kolli på nett. Esken plukkes opp av en transportør ved neste leveranse, og transporteres til Bladcentralen, der returmaskinen sorterer, teller og registrerer returen automatisk. Denne prosedyren sparer forhandlerne for 1 times arbeid per uke.

Bladcentralens returordning er mer nøyaktig enn manuell telling, og er en god og trygg løsning som gir korrekte salgstall som både forhandlere og Bladcentralen kan stole på. De korrekte returtallene betyr også korrekt omsetning på hvert enkelt produkt og bedre lønnsomhet for varegruppene.

Bladcentralens returmaskin

IMG_1007Returmaskinen består av tre maskiner som er utstyrt med to høyhastighetskameraer, ett over og ett under som tar bilde av alle produktene. Bildene bearbeides og gjenkjennes mot en database over alle utsendte titler.

Omtrent 90 % av alle titlene gjenkjennes av strekkoden. 5 % av produktene har gjerne et plastomslag og løst bilag foran og må derfor gjenkjennes av et snittbilde fra tidsskriftene. De siste 5 % blir manuelt identifisert og registrert av en av Bladcentralens ansatte. Returmaskinen har en nøyaktighet på over 99,9 %. Til sammen registrerer Bladcentralens returmaskiner mellom 10800 og 12600 eksemplarer per time.

Informasjonen ligger lagret i Bladcentralens databaser i 6 måneder og kan tas ut dersom det er tvil om telleresultatene.