Bladcentralens historie

En beskjeden begynnelse

”Det var en beskjeden begynnelse, men allerede fra den første stund hadde stifterne av Bladcentralen det for øyet at centralen skulle bli en Norgescentral som skulle ta seg av både distribusjon og avregning. … Det hender ikke ofte at konkurrenter går sammen om å bygge en forretning. Hver for seg var jo disse ukebladforlagene relativt store foretagender, men Bladcentralen ble etablert med den byggende forutsetning som ligger i ordene tillit og samarbeid.

De norske ukebladene i dag spenner over et vidt felt. Selv innenfor det enkelte blad finner vi stoff som er kontrært forskjellig – fra verdifulle populærvitenskapelige artikler til lette tegneserier, fra høyverdige dikt til det stoffet som er ”blott til lyst”. Og slik skal det være.”

Fra boka «Bladcentralen 25 år» fra 1958

BLADCENTRALENS HISTORIE

15. september 1933 ble en avtale inngått mellom AS Allers Familie-Journals Trykkeri, Arbeidermagasinet AS, Bladkompaniet AS, For Alle/Oslo Illustrerte, Frehøis Forlag AS, AS Hjemmet, Illustrert Familieblad og RomanJournalen. Senere kom Ernst G. Mortensens Forlag AS og Alle Kvinners Blad med. Avtalen bestemte at det skulle opprettes et felles distribusjonsfirma: «Bladcentralen, Ukebladenes Fellesombringelse». Avtalen trådte i kraft 3. oktober 1933, Arne Ween ble ansatt som bestyrer, og virksomheten kom raskt i gang i lokaler i Pilestredet 17.

Bladcentralen overtok utsendelsen av blader til 1013 forhandlere, hovedsaklig i Oslo. Hver tirsdag leiet Bladcentralen fem sjåfører med biler og fire ekstramenn. Resten av arbeidet ble utført av åtte fast ansatte, som i gjennomsnitt jobbet 62 timer i uka. Lønningene varierte fra 16 til 20 kroner uken for viseguttene til 6000,- i året for bedriftens bestyrer. Sykler var det mest effektive transportmiddelet, og Bladcentralens «hjulrytterkompani» ble et kjent innslag i bybildet.

I 1938 hadde virksomheten nesten 10-doblet seg, og Bladcentralen leverte nesten 4,6 millioner blader.

Idag distribuerer Bladcentralen bøker og blader til rundt 5000 forhandlere i Norge og har en omsetning på 1,5 milliarder.

Les mer om Bladcentralens historie i:

Fra sykkel og dørsalg til langtransport og egne hyller i butikken

”Vi hadde også to egne biler – en Austin 7 varevogn og en tvilsom Ford, innkjøpt brukt for kr 300 som fremdeles bar iøyenfallende inskripsjon på begge sider – ”Småbyen”, etter en restaurant hvor den hadde gjort tjeneste. Det var hver gang en opplevelse når denne prærieforden starter på en tur.”

Oddvar Gaarud, ved Bladcentralens 20 årsjubileum

Ved 50-årsjubileet i 1983 brukte Bladcentralen alle tenkelige kommunikasjonsmidler: bil, bane, kystfart og flyfrakt. Idag foregår det meste av transporten ved hjelp av lastebil.

Bildene viser noen av bilene som har vært med i distribusjonen siden 1933.

Hovedkvarter

Bladcentralen startet i små lokaler i Pilestredet 17 i Oslo. 

Ettersom distribusjonen ble mer omfattende, hadde Bladcentralen behov for større og mer moderne lokaler. Idag holder Bladcentralen til i moderne lokaler på Hagan utenfor Oslo.