NY WEB-PORTAL FOR FORLAGENE!

NY WEB-PORTAL FOR FORLAGENE!

Bladcentralen har tatt i bruk nytt IT-system.  Forlagsbrukere skal nå logge på vår nye WEB-portal her.

Det er sendt ut brukernavn og passord i en mail 14/2-2022.  Har dere ikke fått ny bruker kontakter dere Svein eller Thorbjørn

Link til opplæringsvideo ligger på forsiden etter innlogging